Spotlight
    Annual Report
    Continued growth in FY 2014
Biz Kimiz
Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR: Corporate Social Responsibility) -diğer adlarıyla kurumsal vicdan, kurumsal vatandaşlık veya sürdürebilir sorumlu iş yeri, Sorumlu İş yeri- bir iş modeline entegre edilmiş bir çeşit kurumsal öz-yönetmeliktir. KSS politikası bir tür öz-denetim mekanizması olarak çalışır ve Allgeier, faaliyetlerinin yasaların ruhuna, ahlaki standartlara ve uluslararası normlara uygunluğunu denetler.

Toplum

Allgeier participates in social events like Blood Donation Camps, Vastra Daan, Rahat Winters, Prison Project and NaFAH.
More

Çevre

Allgeier celebrates World Environment Day every year.
More

Çalışanlar

Regular health check-ups and Health Insurance for employees.
More